Budowa silosu zbożowego:

- Cylindryczny korpus ze stali konstrukcyjnej i usztywniaczy

- Dach pod kątem 30°, aby zoptymalizować pojemność magazynową

- Nogi wsporcze ocynkowane ogniowo w zbiorniku lejowym

- Otwory inspekcyjne pozwalające kontrolować zawartość i kondycję ziarna w procesie


- Drabina na dach, drabina do drzwi kontrolnych, drabina wewnętrzna

- Pierścienie zabezpieczające przed deformacją silosu

- Pomosty spoczynkowe na silosie zbożowym

- System wentylacji i kanały wentylacyjne w podłożu silosu

ul. Puławska 481 02-844 Warszawa

tel.: 22 858 20 03
faks: 22 858 20 05